Privacy Statement

Online Casino Ground, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://test.onlinecasinoground.nl
E-mail: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Online Casino Ground verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst door websites op de computer of
randapparaat waarmee jij de website bezoekt. Hiermee kunnen (persoons)gegevens over jou
verzameld worden. Ook onze website maakt gebruik van cookies. Je kan alle details over het gebruik van cookies lezen in onze cookieverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslagen en verwerkingsdoeleinden

OnlineCasinoGround verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van:

 • Toestemming;
 • Uitvoering van overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:

 • Om online informatie aan te bieden betreffende kansspelaanbieders en kansspelen;

Geautomatiseerde besluitvorming

Online Casino Ground neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op de site van Online Casino Ground treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Online Casino Ground kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Online Casino Ground verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Online Casino Ground blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Online Casino Ground en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Online Casino Ground wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Online Casino Ground neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Wijzigingen

Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken Online Casino Ground met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. Je kunt aan de datum bovenaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. onlinecasinoground.nl kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren.

Versiedatum 15/12/2021

Cookieverklaring